අපි ගැන

නිංෙබෝ ටෝනාඩෝ ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ Co., Ltd. 2004 දී ආරම්භ කරන ලදී, එය නිංෙබෝ, ෙෂේජියෑං පිහිටා ඇත. අපි ප්රධාන වශයෙන් විශේෂයෙන් වෘත්තීය ශ්රව්ය, සංඛ්යාතය Divider සහ පවර් ඇම්ප්ලිෆයර් පිළිබඳ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය, ශබ්ද විකාශන යන්ත්ර විවිධ වර්ගයේ නිෂ්පාදන නිරත වේ. සමාගම අත්දැකීම් අඟ ඉංජිනේරුවන්, බලවත් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කණ්ඩායම්, දියුණු CLIO, LMS උපකරණ, හා OEM සහ ODM ව්යාපෘති, පාරිභෝගික අවශ්යතා සැපිරීම හැකි සංවර්ධනය ගණනාවක් ඇත.

තරු නිෂ්පාදන

ශාරීරික යෝග්යතා, උනන්දුවක් පොදු තේරීම